उत्तर प्रदेशात आयकर विभागाने वर्षातील सर्वात मोठी कारवाई केली...